BÀI HÁT SINH HOẠT

One Two Three (Sổ tay TĐ-172)

27/03/2012 20:35
  One Two Three (Sổ tay TĐ-172) One two three four five six seven. One two three four five six seven. One two three. One two three. One two three four five six seven. 1 2 3 4 5 chúng ta đi. 1 2 3 4 5 chúng ta đi. Mau lên nhé. Còn chờ chi. Anh em ta nắm tay bước lên đường.

Chat Bum (Sổ tay TĐ-169)

27/03/2012 20:35
  Chat Bum (Sổ tay TĐ-169) Chát chạt bùm bô lô bùm chát chát. Chát chạt bum bô lô bô lô bùm chạt. Chát chạt bùm bô lô bùm chát chát. Chát chạt bum bô lô bô lô bùm chạt.

Yap-Bi-Ya (Vòng tay thân ái - 37)

27/03/2012 20:36
  Yap-Bi-Ya (Vòng tay thân ái - 37) Yap-bi-ya ya ya yap-bi-ya, yap-bi-ya ya ya yap-bi-ya, yap-bi-ya yap-bi-ya, yap-bi-ya

Xắc Cái Nị (Sổ tay TĐ-174)

27/03/2012 20:37
  Xắc Cái Nị (Sổ tay TĐ-174) Xắc cái nị là xắc cái nị là xáo xáo xáo. Púm cái nị là púm cái nị là páo páo páo. Xắc cái nị là xáo. Púm cái nị là páo. Xắc cái nị lá púm cái nị là xáo xíu páo.

A Ram (SHTN Tập 6-64)

27/03/2012 20:38
  A Ram (SHTN Tập 6-64) A ram xam xam, a ram xam xam, gu li gu li gu li gu li gu li, ram xam xăm. A ra phi a, ra phi, gu li gu li gu li gu li gu li, ram xam xam.

Câu Cá(Vòng tay thân ái - 38)

27/03/2012 20:38
  Câu Cá(Vòng tay thân ái - 38) Chiều nay em đi câu cá và mang rá theo bắt cua. Làm sao được kha khá về cho má nấu canh chua. Ơ kìa con cua. Ấy chớ la, đừng la lớn nó chui xuống hang.

Vòng Tay Nối Kết

27/03/2012 20:38
  Vòng Tay Nối Kết Vòng tay yêu thương nối kết bốn phương, khơi lên sức sống kết liên muôn lòng. Nối chung tình thương đời thêm yêu thương, hạnh phúc mênh mang vòng tay thênh thang. Vòng tay bao la nối kết chúng ta, không còn ngăn cách Trung Nam và Bắc. Vòng tay nối liền, anh em mọi...

Sức Sống Dồi Dào (Bài hát giáo lý 130)

27/03/2012 20:39
  Sức Sống Dồi Dào (Bài hát giáo lý 130) Chúa đến ban sức sống Người nguồn sống luôn dồi dào mãi. Chúa đến ban sức sống Người cho chúng con đi theo Người, mọi vất vã trên đôi tay chia sớt chung cùng Người đấy, mọi gánh nặng trên đôi vai Người đến cùng mang lấy. Giê-su Chúa muôn...

Con Yêu (Bài hát giáo lý 133)

27/03/2012 20:39
  Con Yêu (Bài hát giáo lý 133) Con yêu là yêu nhà Chúa, con yêu là yêu đền thờ, con yêu là yêu Giáo Hội chính là thân thể của Đức Kitô.

Về Giữa Ca Mừng (Bài hát giáo lý 134)

27/03/2012 20:40
  Về Giữa Ca Mừng (Bài hát giáo lý 134) Người gieo trong nước mắt sẽ gặt giữa ca mừng. Người đi trong gian khó sẽ về giữa tiếng ca. Hôm nay ta lo toan mồ hôi lã chã rơi. Mai đây ta hân hoan ôm ngàn bông lúa tươi cười.
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>