KINH ĐỌC HẰNG NGÀY

34 - KINH DỌN MÌNH TRƯỚC KHI RƯỚC LỄ

15/04/2012 21:40
  Lạy Chúa Giêsu, con tin thật Chúa đang ngự trong Bí Tích Thánh Thể. Chúa là Thiên Chúa thật và là người thật, đã trở nên thần lương nuôi sống chúng con trên đường về quê trời.   Chúa muốn ở trong con, và con cũng ước ao rước Chúa vào lòng, để được ở lại trong Chúa. Nhưng con...

33 - KINH CÁM ƠN SAU KHI RƯỚC LỄ

15/04/2012 21:33
  Lạy Chúa Giêsu, con tin thật Chúa đang ngự trong lòng con. Con cung kính thờ lạy Chúa là Thiên Chúa uy nghi cao cả. Con sung sướng vì Chúa đến thăm con, dù con không xứng đáng.   Lạy Chúa Giêsu, xin ở với con mãi mãi, trong suốt cuộc đời con. Xin làm cho con nên giống Chúa: hiền...

31- Kinh Lạy Nữ Vương Gia Đình

15/04/2012 21:22
  31- Kinh Lạy Nữ Vương Gia Đình Lạy Nữ Vương gia đình, Mẹ ở đây với chúng con, vui buồn sướng khổ, Mẹ con cùng nhau chia sẻ. Xa Mẹ chúng con biết cậy trông ai? Đời chúng con gian nan khổ sở lắm, gia đình chúng con long đong tối ngày, nhưng có Mẹ ở bên chúng con, chúng con thấy quên hết...

32- Kinh Lạy Thánh Gia

15/04/2012 21:22
  32- Kinh Lạy Thánh Gia Lạy Thánh Gia, xưa Thánh Cả Giuse đã dẫn đưa Mẹ Maria và Chúa Giêsu trốn sang Ai Cập, Thánh Gia đã chia sẻ những tân toan trong đời sống gian nan. Xin cho chúng con: Biết thông cảm và sống theo Lời Chúa dạy trong Thánh Kinh.  Biết lắng nghe và kính trọng...

29- Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu

15/04/2012 21:21
  29- Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu xưa bởi trời mà xuống thế gian 33 năm cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn được rỗi. Thì rày chúng con xin Cha rất nhân lành hay thương vô cùng, xin tha phần phạt cho các hinh hồn đã cầu nguyện hôm nay, hoặc còn giam nơi lửa...

30- Kinh Vực Sâu

15/04/2012 21:21
  30- Kinh Vực Sâu Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhậm lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội, nào ai rỗi được? Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy thì đã...

26- Kinh Xét Mình

15/04/2012 21:20
  26- Kinh Xét Mình Lạy Chúa là sự sáng linh hồn con, xin soi sáng cho con được biết mọi tội con đã phạm trong ngày hôm nay, hoặc lo, hoặc nói, hoặc làm điều gì lỗi nghĩa cùng Chúa. Con lại xin Chúa vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu ban ơn cho con được ăn năn ghét tội cùng dốc lòng chừa...

27- Kinh Xin Ơn Chết Lành

15/04/2012 21:20
  27- Kinh Xin Ơn Chết Lành Con lạy rất thánh Đức Bà Maria là Chúa bầu con, con tin thật Đức Chúa Trời Ngôi Thứ Nhất, là Đức Chúa Cha, có phép tắc vô cùng, đã ban cho Đức Bà được quyền phép cả trên trời dưới đất. Vì vậy con cầu cùng Đức Bà phù hộ cho con trong khi con lâm chung kẻo phải...

28- Kinh Phó Dâng

15/04/2012 21:20
  28- Kinh Phó Dâng Lạy Chúa, con xin phó dâng linh hồn và xác con ở tay Chúa. Chúa đã phù hộ con ban ngày, thì xin Chúa cũng gìn giữ con ban đêm, kẻo sa phạm tội gì mất lòng Chúa hay là chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Chớ gì sống chết con được giữ một lòng kính mến Chúa luôn. Amen.

24- Các Câu Lạy

15/04/2012 21:19
  24- Các Câu Lạy Lạy rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, - Thương xót chúng con. Lạy trái tim cực thanh cực tịnh rất thánh Đức Bà Maria, - Cầu cho chúng con. Lạy ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, - Cầu cho chúng con. Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, -...
1 | 2 | 3 | 4 >>