ƯỚC MƠ CỦA CON NGƯỜI

31/03/2012 09:14

Người kia, ở điạ ngục đã lâu, gần đến ngày được trả về dương thế. Anh ta nói với diêm vương:

- Ngài muốn trả tôi về dương thế, tôi yêu cầu phải có những điều yêu sách sau đây:

Diêm Vương hỏi:

- Những yêu sách gì ?

Trả lời:

- Tôi phải được đầu thai vào nhà giầu sang nhất trên đời mà chỉ có một trai duy nhất là tôi. Tôi phải làm đến tể tướng trong triều, và con tôi cũng phải đậu trạng nguyên. Tôi phải có vạn mẫu đất, chung quanh nhà, có ao hồ đầy cá tôm, vườn tược đấy cây trái cùng hoa thơm cỏ lạ. Tôi phải có một người vợ đẹp tuyệt trần với cả ngàn cô hầu non xinh xắn, tất cả đều hết sức chiều chuộng ý muốn ngông cuồng của tôi và yêu tôi tuyệt đối. Ngọc ngà vàng bạc đấy nhà, kho vữa luôn luôn tràn đầy thóc lúa. Quyền thế tôi thật to, không ai dám trái ý, và tôi phải được hưởng hạnh phúc đến trăm năm.

Diêm Vương nói: Ô hay ! nếu trên dương thế mà có tất cả bao nhiêu hạnh phúc ấy thì chính ta đây phải đi lên đầu thai thế cho ngươi mới đúng.

Truyện cổ Trung Hoa.

Ta chớ vội cười cái anh chàng ngu ngốc này vì  phải chăng đây là một giấc mơ, một giấc mơ thiên cổ của loài người. Câu nói đùa của Diêm Vương là tiếng cười ý vị về cái mộng chung tất cả con người muốn biến đổi  cõi trần gian  đau khổ này sớm thành một cõi thiên đàng trên dương thế mà nhân loại mới điêu linh thống khổ. Chung qui chỉ vì họ muốn một cõi thiên đường mà không có địa ngục.

ST.PHƯƠNG VY