Đêm Xuống

28/03/2012 18:56

 

Đêm Xuống

Đêm đã dần dần buông xuống chúng ta ngồi quây quần lửa hồng soi sáng. Đêm đã dần dần buông xuống chúng ta ngồi quây quần lửa hồng soi đêm trường. Ư ứ ư ư ư ứ ….(nhỏ dần)