Đồng Hành

28/03/2012 07:26

 

Đồng Hành (Sổ tay TĐ-77)

Một hai ba con đường ôi xa quá, mõi chân rồi mà đường vẫn còn xa.

Nhưng hôm nay nghe niềm vui dạt dào. Chúa đang cùng em bước 123.