Đi Xe Lửa (Sổ tay TĐ-150)

27/03/2012 20:34

 

Đi Xe Lửa (Sổ tay TĐ-150)

Nào mời anh lên tàu lửa chúng mình đi, đi đi khắp nơi mà không thích sao.

Nào mời anh lên tàu lửa chúng mình đi, đi đi khắp nơi mà không mất tiền.

Anh có đi không. Tôi đi.