Đuốc Hồng

27/03/2012 20:26

 

Đuốc Hồng (ĐH01-11)

Ta thắp lên đuốc hồng sáng trong niềm tin. Ta nâng cao nụ hồng hào quang chói lói. Thắp lên cho muôn người. Thắp lên cho muôn đời. Nụ hồng tin yêu nơi nơi.

Đuốc Hồng 2 (Đuốc Hồng 2002-3)

Cùng nhau ta thắp sáng đuốc hồng rực cháy trong tim. Ngàn con tim đến đây ta đốt chung ngọn lửa mến. hòa chung bao mơ ước cùng thắp lên cho trần gian. Để xua tan bóng tối ta thắp lên ngọn đuốc hồng.

Thắp sáng thắp sáng đuốc hồng rực trong trái tim. Thắp sáng thắp sáng đuốc hồng sưởi ấm tim người. Thắp sáng thắp sáng đuốc hồn tỏa lan khắp nơi. Thắp sáng thắp sáng đuốc hồng tin yêu sáng ngời.