17. Câu chuyện thứ 17 10 ĐIỀU RĂN Sách Xuất Hành chương 19

03/05/2012 22:42

Con cái Ít-ra-en nhổ trại rời Rơ-phi-đim tới sa mạc Xi-nai, và dựng trại trong sa mạc đối diện với núi Xi-nai.

Ông Mô-sê lên núi gặp Thiên Chúa. Thiên Chúa gọi ông và phán: "Ngươi sẽ nói lại cho con cái Ít-ra-en thế này: Các ngươi thấy Ta đã xử với Ai-cập thế nào, và đã mang các ngươi như trên cánh chim bằng, mà đem đến với Ta. Vậy giờ đây, nếu các ngươi thực sự nghe tiếng Ta và giữ giao ước của Ta, thì các ngươi sẽ là dân riêng của Ta. Ta sẽ coi các ngươi là một vương quốc tư tế, một dân thánh". 

Ông Mô-sê từ trên núi xuống với dân: "Trong ba ngày, anh em phải chuẩn bị sẵn sàng để đón Thiên Chúa". Đến ngày thứ ba, ngay từ sáng, có sấm chớp, mây mù dày đặc trên núi, và có tiếng tù và thổi rất mạnh. Toàn dân trong trại đều run sợ. Cả núi Xi-nai nghi ngút khói, vì Thiên Chúa ngự trong đám lửa mà xuống; khói bốc lên như khói lò lửa và cả núi rung chuyển mạnh. 

Ông Mô-sê nói, và Thiên Chúa trả lời trong tiếng sấm. Thiên Chúa ngự xuống trên núi Xi-nai. Người gọi ông Mô-sê lên đỉnh núi, và ông đi lên. Thiên Chúa phán với ông Mô-sê: "Hãy xuống cảnh cáo dân đừng kéo nhau lên để xem Thiên Chúa, kẻo nhiều người phải lăn ra chết". Ông Mô-sê xuống nói với họ điều đó. 

Thiên Chúa phán với Mô-sê những lời sau đây:

"Ta là Thiên Chúa của ngươi, đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai-cập, khỏi cảnh nô lệ. Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với Ta. Ngươi không được phủ phục trước những thứ đó mà phụng thờ: vì Ta, Thiên Chúa hay ghen tương. 

Ngươi không được dùng danh Thiên Chúa một cách bất xứng, vì Thiên Chúa không dung tha kẻ dùng danh Người cách bất xứng.

Ngươi hãy nhớ ngày Sa-bát, mà coi đó là ngày thánh. Ngày đó, ngươi không được làm công việc nào, Vì trong sáu ngày, Thiên Chúa đã dựng nên trời đất, biển khơi, và muôn loài, nhưng Người đã nghỉ ngày thứ bảy. Bởi vậy, Thiên Chúa đã chúc phúc cho ngày Sa-bát và coi đó là ngày thánh.

Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, để được sống lâu trên đất mà Thiên Chúa, Thiên Chúa của ngươi, ban cho ngươi.

Ngươi không được giết người.

Ngươi không được ngoại tình.

Ngươi không được trộm cắp.

Ngươi không được làm chứng gian hại người.

Ngươi không được ham muốn nhà người ta, ngươi không được ham muốn vợ người ta, tôi tớ nam nữ, con bò con lừa, hay bất cứ vật gì của người ta."

Khi nghe tiếng sấm sét, tiếng tù và, khi thấy ánh lửa và núi bốc khói, toàn dân sợ hãi run rẩy và đứng xa xa. Họ nói với ông Mô-sê: "Xin chính ông nói với chúng tôi, thì chúng tôi mới dám nghe; nhưng xin Thiên Chúa đừng nói với chúng tôi, kẻo chúng tôi chết mất! " 

Ông Mô-sê bảo dân: "Đừng sợ hãi, vì Thiên Chúa đến là để làm cho anh em luôn luôn kính sợ Người, ngõ hầu anh em đừng phạm tội."