Bài Ca Linh Hoạt Viên

27/03/2012 20:45

 

Bài Ca Linh Hoạt Viên

Linh hoạt viên là người thông truyền hy vọng. Linh hoạt viên là cầu nối cho anh em. Linh hoạt viên là người reo mầm sống. Linh hoạt viên là người khơi lên tin yêu.

Linh hoạt viên là người có lòng chân thành. Không vì danh lợi tự ái hay kiêu căng. Linh hoạt viên là một con người mới. Khép nhường nép mình để anh em vươn lên.

Linh hoạt viên là một con người năng động. Linh hoạt viên là người lắng nghe anh em. Linh hoạt viên là người luôn hợp tác. Với hết mọi người để chung xây tin yêu.