Bài Ca Nhảy Lửa

28/03/2012 18:55

 

Bài Ca Nhảy Lửa (Những bài hát SH-32)

Anh em ta mau cố chất cây khô vào đây đốt chung đêm khuya nghe tiếng tí tách cây khô nổ vang giữa rừng. Dang tay nhau đứng vòng quanh lửa hồng trong khói xanh gió đưa bốc cao cùng cầm tay hát vang lừng ta chúc lửa thiêng sáng soi xua tan bóng đêm anh em ta đùa vui ca hát, hát cho đời vui vui thật vui.