Bài Ca Phục Vụ (Vang ca TM 63)

27/03/2012 20:30

 

Bài Ca Phục Vụ (Vang ca TM 63)

Đoàn ta cất bước theo chúa đi vào đời, hành trang ta mang nặng vai phục vụ mọi nơi. Từng bước ta đi chân người in vết phục vụ, từng tiếng ta nói âm dội vang vang phục vụ, từng việc ta làm muôn đời lưu dấu phục vụ. Tình Chúa bao la muôn đời sáng chói Ngài đến nơi đây nối lại yêu thương, trong mọi nơi trong mọi lúc, tinh thần phục vụ bừng sáng như đuốc thiêng soi lòng muôn thú, như  ánh  trăng soi vào hận thù, soi vào ngục tù, soi vào cõi âm u. Phục vụ là cho không, phục vụ là quên mình, phục vụ không đòi đền đáp, phục vụ ân nghĩa không chờ. Phục vụ là cho không, phục vụ là quên mình, phục vụ là cho không, phục vụ vì Chúa Kitô.