Bạn Ơi Hãy Đốt

27/03/2012 20:17

 

Bạn Ơi Hãy Đốt

1. Bạn ơi ta hãy đốt, trái tim bằng lửa thiêng. Bạn ơi ta hãy đốt trái tim bằng lửa mến. Để băng qua hai ngàn năm, để tiến vào thiên niên kỷ mới.

ĐK: Thắp sáng mãi, thắp lửa hồng trong trái tim, tiến bước mãi, tiến vào ngàn năm thứ ba. Go go go, ale ale ale. Go go go, ale ale ale

2. Bạn ơi ta hãy vứt, vứt đi bao tội khiên. Bạn ơi ta hãy vứt, vứt đi bao lầm lỡ.