Bắt Bồ

27/03/2012 20:34

 

Bắt Bồ

Nhìn nhau bắt bồ, bồ đâu hỡi bồ.

Cầm tay nhau giật cho hăng.

Tay khoác tay ta vui đùa.

Mở mắt to ta trông kìa.

Anh (A) ơi xích lại đây.