Bốn Phương Yêu Thương

27/03/2012 20:49

 

Bốn Phương Yêu Thương

Từ bốn phương yêu thương anh em về đây, về đây kết đoàn bao gương mặt tươi sáng, nguyện đem sức mình xây đời thắm tình nụ cười trên môi lan toả khắp nơi.