BA CON VẬT SỐNG CHUNG.

31/03/2012 09:13

 

Chuyện biến ngôn Ba Tư kể: con gà, con chuột, và con thỏ sống chung với nhau. Chúng rất sung sướng và hài lòng vì chúng cùng nhau làm việc: thỏ nấu ăn, gà kiếm củi, chuột kiếm nước ở gần suối đó. Mỗi con vui vẻ làm tròn việc mình.

Ngày kia gà vô rừng kiếm củi, gặp chú quạ bảo rằng: “Tao nghĩ mày phải làm công việc nặng hơn hai đứa kia”. Con gà buồn bực trở về với bó củi nặng trĩu trên vai, kèm theo sự phẫn uất chồng chất. Nó kêu lên: “Tôi cứ phải làm việc nặng nhọc hoài, bây giờ chúng ta thay đổi công việc “.

Thế là bất mãn lan tràn. Rồi chuột cũng nghĩ mình làm việc nặng nhất, thỏ cũng thế. Sau đó chúng đổi việc cho nhau.

Khi thỏ vào rừng kiếm củi thì một con cáo bắt ăn thịt. Chị gà đi kín nước không quen lộn cổ xuống giếng chết tốt. Chuột ở nhà đợi mãi, chú cứ ngồi bên tô cháo nóng mà chờ, khói lên nghi ngút khiến chú mờ mắt mất thăng bằng lộn nhào xuống tô cháo mà chết bỏng.

ST.PHƯƠNG VY