Cây Mía Lau

27/03/2012 20:41

 

Cây Mía Lau

Cây mía lau là cây mía lau, cành lá cao cao rể nằm dưới đất, tay nắm chặt nào ta nhổ bật, bẻ mía chia đôi cho đều hai bên.