CƯỚP NGHIỆP DƯ

23/04/2012 21:37

 

Một cô gái ngồi sau xe ôm vừa đi đường vừa ngắm cảnh rồi nói với lái xe: "Mới có 15 năm mà Sài Gòn thay đổi nhiều quá". 

Anh xe ôm tưởng vớ được Việt kiều liền hỏi:

- Ủa, cô ở Mỹ hay là đâu mới về vậy?

- Dạ không anh, em mới ở tù ra được mấy ngày hà. Hồi đó em đi cướp xe ôm . 

ST. PHƯƠNG VY