Cười Lên Đi (Sổ tay TĐ-19)

27/03/2012 20:24

 

Cười Lên Đi (Sổ tay TĐ-19)

Cho tôi một nụ cười.

Cho tôi một nụ cười.

Cười lên đi cho đời sáng tươi.

Ơ anh này này này, sao anh buồn buồn buồn.

Cười lên đi cho vui cả làng.