Ca Khúc Từ Ly

28/03/2012 18:57

 

Ca Khúc Từ Ly (Sổ tay TĐ-179)

Rời tay phút chia ly lên đường nghĩa vụ. Bạn ơi đừng quên nhé phút giây xum vầy. Tay trong tay mình vui lên nhé, tim sắt se, sầu vương não nề. Vui ra đi sầu vương trên mắt. Xa cách nhau, mình nhớ nhau hoài.