Chào Lửa Thiêng

28/03/2012 18:54

 

Chào Lửa Thiêng (Sổ tay TĐ-123)

 ô ô ồ, Ố ô ô ồ. Cầm tay nhau quay vòng bên lửa mới, lửa bốc cháy tâm hồn ta hăng hái, đón ánh lửa thiêng, đây đoàn ta chung lời ca bên lửa bập bùng. Bập bập bùng lửa thiêng reo vui nhạc trầm trầm hòa ca chơi vơi lửa rực sáng chiếu đêm âm u, anh em ơi ta cùng nhau lên tiếng ca rằng (xx) Lửa linh thiêng soi màn đêm u tối, lửa cháy sáng tâm hồn ai lạnh lẽo. Lửa thiêng muôn đời ta cùng vui đem lửa thiêng soi lòng mọi người.