Chào Mừng

27/03/2012 19:41

 

Chào Mừng  1

Chào mừng, chào mừng, hoan hô chào mừng, chào mừng hoan hô, ô ố ô ồ ố ô. Chào mừng, chào mừng hoan ca, chào mừng, chào mừng hoan ca a á a a  à a, a á a a a à.123 123 12345.

Chào Mừng  2

Chào mừng anh chào mừng chị đã đến nơi đây xin chào mừng bằng nụ cười rất tươi, xin chào mừng bằng câu hát hay và xin chào mừng, chào mừng, chào mừng bằng một tràng pháo tay 123 123 12345.

Chào Mừng  Quan Khách (Sổ tay TĐ-22)

Cất tiếng ca hoan hô hoan hô. Chào quan khách chiếu cố chiếu cố. Ngàn con tim reo vui hân hoan. Hát muôn câu hoan hô chúc mừng.

Chào Người Bạn Mới Tới (Sổ tay TĐ-39)

Chào người bạn mới đến góp thêm một niềm vui. Chào nụ cười dễ mến góp thêm cho cuộc đời.

Đến đây vui đến đây chơi là vườn hoa muôn màu muôn sắc. Đến đây vui đến đây chơi là bài ca thắm thiết tình người.