CHỨC LINH MỤC CAO TRỌNG.

31/03/2012 08:49

 

Ngày nay trong những thánh lễ Tạ Ơn của Tân linh mục, cũng như các dịp kỷ niệm Ngân Khánh. Kim Khánh Linh mục, nhiều vị giảng thuyết không muốn đề cao chức linh mục nữa. Có lẽ vì sợ thần thánh hóa linh mục hay vì e người đời mỉa mai do những khuyết điểm nơi một số linh mục chăng?

Sống trong một xã hội vô đạo, giữa một thế giới ngày càng tục hóa, có khuynh hướng rẻ rúng chức linh mục. Hạ thấp người linh mục, có khi còn bắt bớ, giam tù, lưu đày linh mục, tôi thiết nghĩ: chúng ta là những con Chúa, chúng ta phải đề cao chức linh mục, chứ không phải đề cao cá nhân con người linh mục.

 Vì có linh mục, mới có thánh lễ Misa và bí tích hoà giải. Không một loài thụ tạo nào, kể cả Đức Trinh Nữ Maria, hay cả các thiên thần, cũng không được hai quyền tối thượng ấy. thánh Benado tiến sĩ, người con ưu tú của Đức Mẹ, lần kia khi suy gẫm về chúc linh mục  đã đơn sơ thật thà nói với Đức Mẹ rằng: “Thưa Mẹ, con nói lên điều này, hình như vô phép nhưng là sự thực, đó là quyền chức của Mẹ xem ra thua kém quyền chức linh mục, vì mẹ sinh ra Chúa Giêsu có một lần, nhưng linh mục sinh ra Chúa Giêsu mỗi ngày trên bàn thờ. Mẹ không tha tội cho ai được, dù là tội nhỏ mọn, nhưng linh mục có thể tha tội cho hết  mọi người và tha hết mọi thứ tội.

 Chức linh mục còn cao trọng hơn cả các thiên thần. Như lời thánh Phanxicô Assisi đã nói: “Dọc đường, nếu tôi gặp thiên thần và linh mục, tôi không ngần ngại chào linh mục trước, rồi mới chào thiên thần sau”. Chính vị thánh dòng này đã không dám lãnh chức linh mục, mà chỉ ở bậc phó tế suốt đời. Thánh Phanxicô Salesiô cũng đồng quan điểm như thế. Một hôm thánh nhân trông thấy một tân linh mục Ngài mới truyền chức, đang tiến vào nhà thờ. Khi tới cửa, bỗng tân linh mục dừng lại như mời một người bước vào trước. Thấy cử chỉ lạ lùng ấy, Thánh Phanxicô gọi tân linh mục đến hỏi lý do. Linh mục liền trình bày một cách thành thực rằng: “Kính trình Đức cha, từ lâu con được Chúa cho xem thấy thiên thần bản mệnh, thiên thần thường đi trước con, nhưng từ ngày Đức cha truyền chức linh mục cho con, thiên thần lui lại đi sau con. Hôm nay tới cửa nhà thờ, con mời thiên thần đi vào trước”

 Linh mục cũng cao trọng hơn mọi quyền chức thế gian. Thánh Giám mục Martinô, khi ngồi vào bàn tiệc cùng hoàng đế Maximo, đã cung kính rót rượu mời cha linh hướng của Ngài trước, rồi mới rót rượu cho hoàng đế sau. Còn vua Boleslas quốc vương Ba Lan trọng kính các linh mục đến nỗi nhà vua không dám ngồi đối diện với các Ngài.

Thánh Giáo hoàng Clementê I đã dám quả quyết: “Sacedos est terrenus Deus, post Deum”. Linh mục là Thiên Chúa trần gian chỉ sau một mình Thiên Chúa.

Thánh Gioan Vianney đã nói: Alter Christus, Linh mục là Đức Kitô thứ hai, và Ngài sánh ví: “Nếu có đức tin, ta sẽ nhìn thấy Chúa Kitô nơi linh mục, cũng như ta nhìn thấy ánh sáng của ngọn đuốc trong bầu thủy tinh”.

Thánh Gioan Kim Khẩu thì tuyên bố: ‘”Linh mục không thể sáng tạo con người, nhưng linh mục có thể làm ra Thiên Chúa”.

Oi linh mục Ngài là ai ?

Ngài là hư không và là mọi sự.

ST.PHƯƠNG VY