Có Chúa

28/03/2012 07:27

 

Có Chúa (Sổ tay TĐ-86)

Nhìn sao lấp lánh trên trời, nhìn cây xanh tốt muôn nơi.

Em tin có Đấng tác sinh nên, đó là chính Chúa Trời.