COI CỦA TRỌNG HƠN NGƯỜI.

31/03/2012 09:07

 

Hai người buôn heo xuống đò đi mua heo, một người biết lội, người kia không biết lội. Cả hai mang theo nhiều vốn, rủi đò gặp sóng lớn bị chìm. Chú biết bơi sợ ướt bạc giấy, lội mau vào bờ, bỏ anh bạn chới với giữa giòng sông.

Vào bờ anh mở gói bạc ngó ngược ngó xuôi không thấy ai, bèn giấu dưới gốc cây. Rồi lội ra vớt ông bạn. Anh vừa lội vừa dòm chừng số bạc. Rủi có thằng bé thấy, khi anh này lội khá xa, nó chạy lại chớp gói bạc giông mất. Thấy thế anh kia không còn tưởng đến cứu bạn nữa, anh mau lội vô bờ lấy tiền lại... nhưng  nào đâu kịp, thằng bé chạy biệt rồi... trong khi ấy bạn anh chìm sâu dưới giòng nước.

ST.PHƯƠNG VY