Con Chuồn Chuồn (Sổ tay TĐ-134)

27/03/2012 20:31

 

Con Chuồn Chuồn (Sổ tay TĐ-134)

Con chuồn chuồn đậu trên cành trúc, thằng cu Tí lom khom đến gần. Cu Tèo đang đứng bờ ao đưa tay lên miệng nghêu ngao ca rằng. Chuồn chuồn có cánh thì bay, bay đi ngay. Chuồn chuồn có cánh thì bay, bay đi ngay. Có thằng cu Tí cháu bà cụ Lí thò tay bắt ngay đuôi mình.