Con Muỗi (Sổ tay TĐ-135)

27/03/2012 20:31

 

Con Muỗi (Sổ tay TĐ-135)

Đêm khuya con muỗi vo ve cắn tay cắn dùi rồi bay đi khoe.Úi cha úi chà úi cha úi chà ve vo ve úi chà.

Ô hay con muỗi đen thui mới bay cắn dùi rồi bay đi mô? Ố hay ố hay ố hay ố hay ve vo ve ô hay.