Con Yêu (Bài hát giáo lý 133)

27/03/2012 20:39

 

Con Yêu (Bài hát giáo lý 133)

Con yêu là yêu nhà Chúa, con yêu là yêu đền thờ, con yêu là yêu Giáo Hội chính là thân thể của Đức Kitô.