DÂNG LỄ

18/07/2012 20:51

 

BÀI CA DÂNG HIẾN

 

CHẲNG BIẾT LẤY GÌ

 

CHÚNG CON DÂNG

 

DÂNG LÊN

 

DÂNG LÊN CHÚA

 

HIẾN DÂNG

 

HIẾN LỄ GIAO HÒA

 

LỜI CON NGUYỆN

 

LẠY CHA RẤT THÁNH

 

NÀY LÀ

 

XIN DÂNG

 

GIỜ ĐÂY CHÚNG CON

 

CHÚA THIÊN ĐÌNH

 

DÂNG CHÚA

 

LỜI CHÂN THÀNH

 

CA KHÚC TRẦM HƯƠNG

 

DÂNG

 

TỰA LÀN TRẦM HƯƠNG

 

DÂNG NGƯỜI

 

KHÚC HOÀI NIỆM

 

TUỔI THƠ DÂNG CHÚA

 

DÂNG NGÀI

 

THÂN LÚA MIẾN

 

XIN DÂNG LÊN

 

CON XIN DÂNG

 

CỦA LỄ CẬY TRÔNG

 

CON XIN TIẾN DÂNG

 

CON XIN DÂNG LÊN

 

CỦA LỄ TÌNH YÊU

 

LỄ DÂNG MÙA CỨU ĐỘ

 

TIẾN DÂNG CHA

 

NHƯ HẠT MIẾN

 

DÂNG NIỀM CẢM MẾN

 

CON DÂNG CHÚA

 

DÂNG LÊN CHÚA

 

LỄ DÂNG MỌN HÈN

 

LỜI DÂNG

 

NGUYỆN DÂNG LÊN CHÚA

 

KINH TIẾN CHÚA

 

XIN DÂNG LÊN

 

CON CHỈ LÀ TẠO VẬT

 

CÒN GÌ DÂNG NGÀI

 

BÀN TAY CON

 

DÂNG TRỌN CUỘC ĐỜI

 

XIN TIẾN DÂNG

 

DÂNG CHÚA TRỜI

 

LẤY GÌ ĐÁP ĐỀN

 

HY LỄ CUỐI CÙNG

 

MÁU CHIÊN BÒ

 

NGÀY XUÂN XIN DÂNG

 

TẶNG VẬT DÂNG NGÀI

 

DÂNG LÊN CHÚA

 

LỜI DÂNG

 

HIỆP DÂNG