Gọi Lửa Thiêng

28/03/2012 18:53

 

Gọi Lửa Thiêng (Sổ tay TĐ-121)

Lửa thiêng ơi hãy đến bừng sáng lên trong đêm âm u soi đời tăm tối bao nhiêu âu lo, lửa thiêng ơi hãy đến bừng cháy lên mang cho đời ngàn ánh vinh quang vui hân hoan.