GIÀU CÓ SỐNG KHÔNG YÊN, CHẾT CŨNG KHÔNG YÊN.

31/03/2012 09:08

 

Người giàu có kia chết chôn chưa được ba ngày, một tên đạo tặc giữa đêm lén đào mả lên, lột hết vàng bạc trong mình kẻ chết, rồi lại xách búa đập bể đầu, bể miệng.

Thù oán chi dữ vậy ?

Không, chỉ vì khi chôn người ta cho người ấy ngậm viên ngọc quí đó thôi.

Những năm gần đây vẫn thường xảy ra những vụ đào mồ quật mả lên để tìm của, có khi thì chỉ vì một cái áo quan bằng gỗ quí. Chưa nói chi đến những phần mộ bị bốc cốt dời đi chỗ khác để làm vườn hoa, công viên, khu ở tập thể theo lệnh của nhà nước.

Một thi sĩ nghèo Việt Nam đã nói: “Đêm năm canh an giấc ngáy kho kho. Ngày ba bữa vỗ bụng rau bình bịch. Đời thái bình cửa thường bỏ ngỏ”.

Cái sướng của người nghèo ở chỗ đó, chẳng lo gì trộm cướp, đêm ngủ an giấc, ăn chẳng cầu cao lương mỹ vị... Nhưng ở thời buổi kinh tế khó khăn, giá cả lên cơn sốt như thế này, làm suốt ngày không đủ tiền mua vài lít gạo nuôi con, trong khi những thằng giầu, có địa vị vẫn sung sướng, phè phỡn thì thằng nghèo cũng chẳng sứơng gì.

ST.PHƯƠNG VY