Giêsu Kitô (Vang ca TM Tập 1-64)

27/03/2012 20:16

 

Giêsu Kitô (Vang ca TM Tập 1-64)

Giêsu Kitô Con người tuyệt diệu. Giêsu Kitô người anh dấu yêu. Giêsu Kitô tương lai với Ngài. Vinh quang cho Ngài: Giêsu Kitô.

Vinh quang cho Ngài cây thập giá, vinh quang cho Ngài vòng mão gai. Hy sinh suốt đời cho chúng ta, vinh quang nơi Ngài chết rồi phục sinh.

Vinh quang cho Ngài mùa xuân mới, vinh quang cho Ngài trời đất vui. Vinh quang cho Ngài hoàn vũ ơi. Vinh quang cho Ngài núi cao biển khơi.