GIA ĐÌNH CẦU NGUYỆN

31/03/2012 09:10

 

Một cha xứ lần lượt đi thăm các gia đình để kiểm kê danh sách. Vào mỗi nhà cha thường hỏi như sau: các con có đọc kinh trong gia đình không ?

-Thưa cha, chúng con không có thời gian.

- Nếu biết một đứa con sẽ đau bệnh do các con không cầu nguyện, lúc đó các con có đọc kinh không ?

- Có lẽ có.

- Giả sử các con biết rằng khi khi các con bỏ đọc kinh thì có một đứa con bị tai nạn các con có đọc kinh chung trong gia đình không ?

- Chắc chắn có.

- Nếu như mỗi ngày chúng con bỏ đọc kinh chung thì sẽ phải nộp phạt 50.000 đ các con có bỏ đọc kinh không ?

- Thưa cha, cha muốn hỏi vậy để làm gì ?

- Vấn đề không có thời gian, con có thể tìm ra thời gian. Vấn đề nghĩ rằng cầu nguyện không quan trọng, thì nó quan trọng bằng trả tiền phạt hay bằng sức khỏe của những đứa con. Phúc lành của Chúa ban qua lời cầu nguyện còn quan trọng hơn bất cứ cái gì khác con có thể nghĩ ra.

ST.PHƯƠNG VY