Gieo Mầm Tin Yêu (Vang ca TM - 124)

27/03/2012 20:43

 

Gieo Mầm Tin Yêu (Vang ca TM - 124)

Ai giãi dầu mưa nắng đi gieo trồng mầm sống. Ươm vào đất quê hương mình bao hạt giống trên nương đồng mong chờ ngày lúa đơm bông. Sẽ vô vàn vui sướng đón chào ngày gặt mới. Đây hạt giống sinh ba chục, kia hạt giống sinh sáu chục, có hạt trổ sinh một trăm.

ĐK: Nào ta đi (nào cùng nhau đi) gieo mầm tin yêu (gieo mầm tin yêu) để cuộc sống mãi xanh tươi, để lòng tôi với muôn nơi, tin vui hạnh phúc giữa đời.

Hãy gieo mầm tin yêu với những việc nhỏ bé. Cho người đói bát cơm đầy, cho người khát ly nước tràn, cho người than khóc ủi an. Hãy gieo mầm tin yêu sẽ gặt về hạnh phúc. Bởi người đã yêu thương người, chia sẽ thiết tha trong đời, trao gởi về nhau niềm vui.