Hãy Quên Đi Cái Tôi

27/03/2012 20:28

 

Hãy Quên Đi Cái Tôi

Hãy quên đi cái tôi để theo Chúa đi vào đời. Bước vào thế giới này để dựng xây con người đổi mới. Bằng niềm tin sâu xa, bằng con người văn hóa, bằng lời Cha yêu thương mở đường Chúa đến mọi nơi.