Hòa Tấu (Sổ tay TĐ-149)

27/03/2012 20:33

 

Hòa Tấu (Sổ tay TĐ-149)

Nào anh em cùng ra đây xem chúng em đua nhau chơi …

Kèn: tò tí tò, tò tí te, tó tí tò tí te te tò.

Đàn: tình tính tình, tình tính tang, tình tính tình tính tang tang tình

Cò: ò í ò, ò í e, ò í ò í e e ò

Trống: tùng cắc tùng, tùng cắc cheng, tùng cắc tùng cắc cheng cheng tùng.