Hướng Lên Trời Cao

28/03/2012 07:27

 

Hướng Lên Trời Cao (Bài hát giáo lý-36)

Dù nơi thôn quê yên lành hoặc chốn núi rừng xanh. Bạn hãy hướng tâm lên, bạn hãy hướng tâm hồn lên. Dù nơi sông sâu biển cả cuồng sóng thét gào. Bạn hãy hướng tâm lên, bạn hãy hướng tâm hồn lên.

Dù nơi vui chơi học hành, đời ngát hương trời xanh. Bạn hãy hướng tâm lên! Bạn hãy hướng tâm hồn lên. Dù khi đau thương hoạn nạn, nhiều mối chán chường. Bạn hãy hướng tâm lên, bạn hãy hướng tâm hồn lên.