Họp Đoàn (Sổ tay TĐ-10)

27/03/2012 19:51

 

Họp Đoàn (Sổ tay TĐ-10)

Đâu chúng mình cùng nhau kéo đến đây mà hát xướng. Nghe tiếng còi cùng nhau kéo đến họp đoàn chơi. Còn chần chờ gì nào? Mau về đây ca hát. Còn chần chờ gì nào mau về đây hát ca.