Họp Vui (Sổ tay TĐ-13)

27/03/2012 20:24

 

Họp Vui (Sổ tay TĐ-13)

Ngồi quây quần xem đây thiếu ai. Có tôi đây có tôi đây. Vòng trong ngoài xem không thiếu ai. Không thiếu ai chúng ta sum vầy. Hát nào múa nào, đời ta như chim non líu lo. Hát nào múa nào. nào ta vui vui ca đi nào. Vui ca.