Hát Chia Tay I

28/03/2012 18:58

 

Hát Chia Tay I

Mai chia tay bạn ơi có nhớ, nhớ từng nụ cười ánh mắt thân quen. Mai đi xa bạn ơi có nhớ, nhớ từng kỷ niệm bạn ơi hôm nay. Mai chia tay lòng tôi vẫn nhớ, nhớ lúc bên nhau nhớ kỷ niệm thân trao, nhớ lúc chia tay, nhớ tiếng cười thân quen, mai đi xa rồi tình đọng lại nơi đây.