Không Quên Nơi Đây

27/03/2012 20:45

 

Không Quên Nơi Đây

Làm sao quên nơi đây tiếng ca tiếng cười những lúc vỗ tay hò reo. Làm sao quên nơi đây biết bao vui buồn năm tháng chứa chan ân tình. Chia tay vẫn nhớ có khi mai sau gặp nhau. Và ra đi xin trao đến nhau những lời nguyện ước mãi luôn chân tình.