LÀM THẦY KHÔNG NÊN ĐỐ

23/04/2012 21:39

 

Trong giờ giảng của một giáo viên tiểu học

Thầy: Đố các em sắp xếp các chữ sau đây thành một câu có nghĩa: 
Thầy, đố, nên, không, mày, làm . 
Trò: (trả lời nhanh nhảu) Làm thầy mày không nên đố. 
 

ST. PHƯƠNG VY