Lời Hứa Thiếu Nhi

28/03/2012 07:26

 

Lời Hứa Thiếu Nhi (Sổ tay TĐ-76)

Đôi bàn tay trời ban cho em. Đây ngón trỏ em hứa nguyện cầu. Ba ngón sau em nguyện hy sinh (nè), rước lễ (nè), làm việc tông đồ chuyên chăm. Với bốn ngón tay xếp đều em quyết giữ lời chào Thiếu nhi: Hy sinh.