Lửa Trại Đêm Nay

28/03/2012 18:52

 

Lửa Trại Đêm Nay

Lửa trại đêm nay lung linh soi sáng bao gương mặt tươi sáng, lửa trại đêm nay xôn xao chia ấm bao tâm hồn nồng nàn, lửa trại đêm nay không soi cho những ai đem lòng u tối, lửa trại đêm nay lan ra thiêu đốt bao u mê đời thường.

Ngồi lại bên nhau anh em ta hát lên cho đời tươi thắm, ngồi lại bên nhau anh em ta đốt thêm cho lửa bập bùng, để ngày mai khi xa nhau ta có thêm hơi lửa nung nấu, để rồi mai khi chia tay ta có thêm ánh lửa đêm nay.