Mình Với Ta (ĐH02-32)

27/03/2012 19:47

 

Mình Với Ta (ĐH02-32)

Mình với ta tuy hai mà một. Ta với mình tuy một mà hai. Tình yêu nối kết chúng ta. Ta yêu nhau quá tuy hai  hoá ra là một. Mình với ta tuy hai mà một. Ta với mình tuy một mà hai.