MỘT GIA ĐÌNH HÒA THUẬN.

31/03/2012 09:09

 

Một hoàng đế Trung Hoa đi thăm đất nước của mình. Màn đêm bắt buộc ông phải trú ẩn tại nhà một người nông dân có 20 người. Tất cả đều sống trong hòa thuận và yêu thương. Vua ngạc nhiên hỏi:

- Xin cho trẫm biết ngươi làm cách nào mà giữ được hòa khí với số người đông và khác biệt nhau như vậy ?

Chủ gia đình điềm tĩnh trả lời:

- Kiên nhẫn, kiên nhẫn, kiên nhẫn...

Tất cả những bất hòa trong đời sống gia đình phần nhiều là do người ta thiếu sự nhịn nhục, tha thứ, chịu đựng những khuyết điểm của nhau.

ST.PHƯƠNG VY