Mừng Ngày Gặp Nhau (Vòng tay thân ái - 21)

27/03/2012 20:29

 

Mừng Ngày Gặp Nhau (Vòng tay thân ái - 21)

Mừng ngày gặp nhau, chúng ta cùng nắm tay nhau. Nắm nắm tay nhau, kết tình thân ái từ đây. Từ đây chúng mình đắp xây, đắp xây con đường đổi mới, anh em chúng mình đi tới, anh em chúng mình đi trước. Mừng ngày gặp nhau.