Mừng Ngày Gặp Nhau

27/03/2012 20:28

 

Mừng Ngày Gặp Nhau

Anh em ta nắm tay ca vang trời, Mừng ngày gặp nhau ta hát ta hát ta ca vây quanh lửa hồng tình thương bao la và muôn tiếng cười rộn vang xa. Ô ô ồ, ô ố ồ. Vui ca lên lên.