Mang Lửa Về Tim

28/03/2012 18:56

 

Mang Lửa Về Tim (Sổ tay TĐ-122)

Màn đêm buông lơi theo ánh lửa dần tàn, tình anh em ta theo ánh lửa tràn lan tim ta đây còn khắc ghi bao nhiêu mối tình mặn nồng. Lửa đêm nay tan nhưng  lửa tim còn cháy âm thầm ngàn đời, biệt ly muôn phương ta nguyện đem lửa thiêng rải rác khắp chốn, mong mai sau ngọn lửa thiêng cháy lên đốt lòng mọi người.