Nào Cùng Vui

27/03/2012 20:31

 

Nào Cùng Vui

1. Nào cùng cười, cười lên đi cho răng nó rơi! Ối giời ơi! Ối giời ơi! răng nó rơi nó rơi ra rồi, giời ơi!

2. Nào cùng quỳ, quỳ bên nhau cho quen khổ đau! Ối giời ơi! Ối giời ơi! Chân nó đau đau quá đi rồi, giời ơi!

3. Nào cùng ngồi, ngồi quanh đây cho không thiếu ai! Ối giời ơi! Ối giời ơi! Không thiếu ai có tôi đây rồi, nào ngồi!

4. Nào cùng bò, bò đi mau cho chân nó to! Ối giời ơi! Ối giời ơi! Chân nó to to như chân bò, giời ơi!

5. Nào cùng nằm, nằm mộng mơ xem mây trắng bay! Ối giời ơi! Ối giời ơi! Mây trắng bay bay suốt đêm ngày, nào nằm!

6. Nào cùng chạy, chạy nhanh như chim tung cánh bay! Ối giời ơi! Ối giời ơi! Chim đã bay bay đi phương nào, giời ơi!

7. Nào cùng hò, hò lên cho âm thanh vút cao! Ối giời ơi! Ối giời ơi! Vui xiết bao anh em ta cùng, hò lên!