Nối vòng tay lớn

27/03/2012 07:36

Nối Vòng Tay Lớn (ĐH02-24)

Rừng núi dang tay nối lại biển xa, ta đi vòng tay lớn mãi để nối sơn hà, mặt đất bao la anh em ta về gặp nhau mừng như bão cát quay cuồng trời rộng bàn tay ta nắm nối liền một vòng Việt Nam.

ĐK: Cờ nối gió đêm vui nối ngày dòng máu nối con tim đồng loại dựng tình người trong ngày mới, thành phố nối thôn xa vời vợi người chết nối linh thiêng vào đời và nụ cười nối trên môi.

Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay ta đi từ đồng hoang vu vượt hết núi đồi, vượt thác cheo leo tay ta vượt đèo, từ quê nghèo lên phố lớn nắm tay nối liền biển xanh sông gấm nối tròn một vòng tử sinh.